Bilim İnsanının Emeğinin Karşılığını Verecek Devrimsel Yaklaşım: ORVIUM

Bilime destek insanlığa hizmettir bence. Bu hizmeti tüm zorluklara rağmen devam etmeye çalışan insanlar ise değerler üstü kıymete sahiptir. Küreselleşen dünyamızda artık bilimin yön vermediği alan ve mekân bulamayız. Dünyadaki devletler bilime verdikleri değer, kıymet ve kolaylık ölçüsünde gelişirler ve söz sahibi olurlar. Bilimsel çalışmalara çok kolay ulaşabildiğimiz bu zaman diliminde bilimsel çalışmalara yapılan desteğin […]

Bilimsel Çalışma ve Araştırmalardaki Problemlere Blok Zinciri Destekli Orvium Platformu ile Devrimsel Çözümler

Son yıllarda teknolojinin gelişimi, bilişim sektöründeki ilerlemeler ve özellikle internetin hayatımıza girmesi ile birlikte bilimsel çalışmalar son derece hızlanmıştır. Bilim ve bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu çağımızda bilginin yayılması ile birlikte buluşlar, keşifler birbirini izlemektedir. Ancak bilimsel çalışma yapmak çok büyün bütçe ve destek gerektiren bir iştir. Çoğu üniversitenin, araştırma merkezlerinin bu yapılan çalışmaları destekleyecek […]