BLOCKCHAIN TABANLI PROJE ÜRETİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN UYGULAMA: MOBU

Küreselleşen dünyamızda teknolojinin çok hızla gelişmesine bağlı olarak bilgi ve veriye ulaşmak her zamankinden çok daha kolay olmaktadır. Bu gelişmelerin ışığında her alan ile ilgili bilimsel çalışmaların artmasına paralel olarak araştırmacılar, bilim adamları dünyamızı yaşanabilir bir hale getirmek üzere bilgi üretmektedir. Sonuç olarak geçmişten günümüze doğru her türlü ilerleme ve gelişme adına kat edilen yollara […]