KRİPTO PARA TİCARETİNİN YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRECEK YENİ VE DEVRİMSEL YAKLAŞIM: KRYPTOIN

Teknolojinin bizlere sunduğu en önemli yeniliklerden biri hiç şüphesiz internet ve bizlere getirdiği avantajlardır. Çok hızlı bir şekilde küreselleşme sürecinin de devam etmesini sağlayan internet hem zaman hem de mekan olarak insanları, şirketleri, kurum ve kuruluşları birbirlerine daha da çok yakınlaştırmıştır. Özellikle finans ve bankacılık çevreleri de bu teknolojik gelişmelerden etkilenmiş, birçok iş ve işlem […]