TAKE A GREAT PRIVILAGE WITH BITNATION

In the globalizing world, the technological developments have changed and transformed everything, especially social, economic, political and cultural life. Although the change and transformation are often positively affecting our lives, there are many negative aspects as well. With the free movement of goods, people and information, together with the technological development; globalization, has caused the […]

BITNATION İLE AYRICALIĞI YAKALAMAK

  Küreselleşen dünyamızdaki teknolojik gelişmeler sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanlar başta olmak üzere her şeyi değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Bu değişim ve dönüşüm çoğu zaman olumlu olmakla birlikte, birçok olumsuz ve negatif yanı da bulunmaktadır. Küreselleşme ile birlikte suç da sınırları aşmış her coğrafyayı alınan tüm tedbirlere rağmen engellenemez olmuştur. Teknolojinin getirdiği dezavantajları bazı bilim […]