Haber Medya Endüstrisi Entegrasyonu için Blok Zinciri Destekli Yeni Yaklaşım: Publish Protocol

Küreselleşen dünyamızda teknoloji ve beraberinde gelen gelişmeler sayesinde inanılmaz değişmeler hayatımızda önemli bir şekilde yer etmeye başlamıştır. Başta internetin hayatımıza girmesi, dijital dünyayı çok daha önemli bir hale getirirken bütün bilgi ve verilerde artık sanal alemde yerini almıştır. Her alan ve sektörde bu gelişmelerden payını alırken, başta finans sektörü ve iş dünyasında olmak üzere teknolojinin artık en çok yatırım alan olması bir tesadüf değildir. Bu gelişmeler yaşanırken blok zincirinin devrimsel bir şekilde ortaya çıkması ile birlikte hızlı, ekonomik, şeffaf, güvenli ve merkezsiz oluşu bu teknolojiye olan ilgiyi arttırmıştır. Kripto paraların da arkasındaki teknoloji olarak bilinen bu devrimsel buluş her sektörde yerini almaya başlamıştır. Dünya üzerindeki en önemli sektörlerin başında gelen medya sektöründeki mevcut problemleri tespit eden Publish Protocolü devrimsel çözümler üretmek adına karşımıza çıkmaktadır.

Publish Protokol’ün ana hedefinden kısaca bahsetmek gerekirse; üyelerin çoğunluğunu makul olacak şekilde ödüllendiren ve yayıncıların benimsemesi ve genişlemesi için pratik ve finansal olarak uygulanabilir bir model olarak doldurulan hem çok erişilebilir hem de dünya çapında blok zinciri temelli bir medya sahnesi oluşturmaktır.

Böylece bu yeni sözleşme sayesinde, yayıncılar için vazgeçilmez bir ekosistem ve yazarlar ve yayıncılar için temel bir araç haline getirme olasılığını sunulacak, ayrıca bununla birlikte katılımcı yönteminden elde edilen haberlerin ve verilerin kesinliğini daha açık ve net olarak değerlendirecek olanlara da haber üretimi imkanı verecektir.

Burada blok zinciri teknolojisi ve avantajları sayesinde Kchain & TokenPost’un entegrasyon süreçleri için dostane bir yazılım başlatmak için başlattığı girişimin ardından haber medyası arenadan yararlanacaklardır. Kısaca; Kchain & TokenPost’un dönüm noktası projesi olacak Publish yaklaşımı sayesinde küresel bir katılım için haber medya ağı tasarımlarını düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu projede başarılı bir ekosistemin tamamlanması için blok zinciri teknolojisinin devrimsel gücü kullanılacaktır. Publish yaklaşımı şu ana kadar yapılan fizibilite çalışmalarının sonucu olarak ekonomik uygunluğunu da beraberinde getirerek haber içeriği yayınlamadaki genel pratiklerle uyumlu olduğunu da göstermektedir.

Bu proje sunacağı çözümleri sıralayacak olursak, Bunlar;

  • Veri Çeşitliliği:  Medyada bir araya getirilen uyumsuzluğu merkezileşmemiş ve kendi kendine yeten haberi kullanma özelliği ile çeşitlendirmesi öne çıkmaktadır.
  • Gazetecilik Bütünlüğü:  Gerçeğe ve doğru habercilik anlayışına yönelik gazetecilik arayışını niteleyen ve yöntemsel olarak savunan bir haber oluşturma topluluğu oluşturacak olması,
  • Yayımcı Sürdürülebilirliği:  Medya eylem planını, okur kitlesini ve kamuoyuna açıklamayı doğrulamak amacıyla token bazlı bir ekonomi geliştirmektir.

Bu Projenin en temel özelliklerine bakacak olursak dağıtılmış özerk haber anlayışı vurgulanmaktadır. Burada dünyanın her yerindeki taahhütlü ve yetenekli haber içerik oluşturucuları, duygularını kayıtsızca dile getirilebilecektir. İkinci olarak teşvik odaklı haber prodüksiyonu olarak içerik üreticileri ve müşteriler, kasıtlı olarak puanlanır ve haber yaratma ve kullanım oranını arttırmak için makul şekilde telafi edileceklerdir. Bunlara ilaveten delege edilmiş editör komitesi ile de yayıncı izin vermesi ve Publish topluluğunun içindeki herhangi bir üye değiştirici avantajlara erişebilinecektir.

Sonuç olarak günümüzde, haber endüstrisi, gelir elde etmek için uzmanlaştığı işlevselliklere hizmet etmenin aksine, reklam gelirlerine büyük ölçüde bağımlıdır. Dünya çapında izleyicilerin bazı haber varlıklarının gerçekliğinden şüphe etmesine neden olarak başka zorluklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca, medya şirketleri tarafından yapılan rekabet, endüstri katılımcıları arasındaki konsolidasyon anlaşmalarının ardından birleşmelere yol açmıştır. İşte burada Publish yaklaşımı sayesinde bu çatı altında faaliyet gösteren editörler ve yayıncılar, ağdaki blok zinciri tabanlı haber işlerinin sorumlusu olacaklardır. Böylece bu ekosistem de, ürün eğitimi rollerini üstlenmeye mecbur olacak potansiyel reklam verenlerle daha da bütünleşecektir.

Son olarak bu platformun tanıtım yüzü olarak Bountyhive firmasının seçilmesi hem başarı hem de platformun kurumsallığının göstergesi olmaktadır. Bountyhive’ın başarılı ve uzman ekibinin vereceği destekle öngörülen satış başarısını yakalayacağını düşünmekteyim.

Bountyhive Kampanya Linki:  https://bountyhive.io/join/PUBLISH%20Protocol

ICO ve Token Bilgileri

  • Token: Publish Protocol
  • Abbreviation: NEWS
  • Platform: EOS
  • Accepting: ETH, BTC, USDT, EOS
  • Total supply: 3B NEWS
  • 100 NEWS = $ 1

Proje Ekibi

Referanslar:

Website: https://publishprotocol.io/

Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1B6sUaeh6WH7EBeg_xJOBWEmGeAiz0xGo/view

Twitter: https://twitter.com/PUBLISH_Inc

Telegram: https://t.me/PUBLISH_official_kr

Facebook: https://www.facebook.com/PUBLISHprotocol/

gorasethttps://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=158678

bountyhive ref link: https://bountyhive.io/r/goraset

Did you like this?
Tip criptoturk with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to criptoturk

Scan to Donate Bitcoin to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to criptoturk

Scan to Donate Bitcoin Cash to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to criptoturk

Scan to Donate Ethereum to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to criptoturk

Scan to Donate Litecoin to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to criptoturk

Scan to Donate Monero to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to criptoturk

Scan to Donate ZCash to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:
Please follow and like us:

Yazar: criptoturk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir