Etkin İnsan Kaynakları Platformu: Springrole

İnsan kaynağı Yönetimi her işletmenin organizasyonunda özellikle önem verdiği bir süreçtir. Her işletme etkin ve verimli personeli istihdam etmeyi amaçlamakta ancak çok azı bunu başarabilmektedir. Sorun kalifiye eleman azlığında değildir, sorun doğru pozisyona doğru elemanı bulmaktadır. Kısacası işletmeler hem gereksinim duydukları pozisyonu belirlemekte zorlanmaktalar hem de bu pozisyona uygun personelin hangi niteliklere sahip olması gerektiğini […]

SpringRole ile İşe Alım Süreçleri Daha Güvenilir ve Verimli

İnsan kaynağı kurumların sahip olduğu en değerli kaynaklardan biridir. Eskiden sadece belirli işleri yapan kişiler olarak görülen çalışanlar, artık iş süreçlerini analiz eden ve sorunlara çözüm önerileri sunan bireyler olarak değerlendirilmektedir. Kurumdaki süreçlerin ve işlemlerin daha verimli şekilde yönetilmesi için nitelikli çalışanları istihdam etmek ve bu çalışanları süreçlerin iyileştirilmesi faaliyetlerine katılımını sağlamak önemlidir. Günümüzde çalışanların […]