Merkezi Olmayan Verileri Eşleştirmek İçin Blok Zinciri Destekli Devrimsel Yaklaşım: Quadrant Protokolü

Günümüzde yaşanan gelişmelerin ve değişimlerin arka planında teknoloji ve beraberinde bizlere sunduğu yenilikler yatmaktadır. Özellikle internet ile birlikte teknoloji hayatımızın her alanına girmiştir. Küreselleşme rüzgârı da bu yenilikleri ve değişimleri dünyanın her tarafına taşımakta, milyarca insan da bu yenilikleri hayatlarına kolayca adapte edebilmektedir. İnsan ve işgücünün yerini artık makinalar, yazılımlar, akıllı robotlar, programlar, uygulamalar, yapay […]