Dağıtılmış Protokol Güç Türevleri ile İlgili Devrimsel Yaklaşım: Taurus0x

Teknolojinin kapılarının dijital dünyaya açılması ile birlikte yaşamımız teknoloji ile daha içli dışlı olmaya başlamıştır. Hiçbirimiz teknolojinin bu kadar hızlı ve inanılmaz bir şekilde ilerlemesini hayal bile edemezdik. Ama artık teknoloji konusunda hayallerimize bile sınır koymuyoruz çünkü her uyandığımız yeni bir güne bir başka gelişme, keşif ve yenilik ile uyanıyoruz. Üstelik internetin devrimsel bir şekilde […]

KOLEKSİYONERLERE VE SANATSEVERLERE DEVRİMSEL BİR PLATFORM MÜJDESİ: CODEX

Dünya tarihi boyunca binlerce medeniyet kurulmuş ve bu medeniyetlerin zengin kültürlerinin izlerini taşıyan birçok sanat eseri zamanımıza kadar ulaşmıştır. Tarihi özelliklerinin yanı sıra sanatsal değerler taşıyan bu antikalar bazen meraklılarının bazen de koleksiyoncuların ilgi odağı olmaktadır.  Dünya üzerinden bulunan binlerce müzayede evi ise bu sanat eserlerini almaya hazır olan sanatseverler ile antikacıların buluşma yeri olmaktadır. […]

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİSİNE DEVRİMSEL BİR YAKLAŞIM GELİYOR: AENCO

Teknolojinin inanılmaz gelişimi sayesinde artık hayatımızdaki birçok iş ve işlemi çok daha kolay bir şekilde yapabilme imkânına kavuştuk. Özellikle internetin devrimsel bir şekilde hayatımıza girmesi sonucu oturduğumuz yerden alıverişimizi yapabilirken okul kaydımızı yenileyebilmekte hatta online olarak eğitim hayatımızı bile sürdürebilmekteyiz. Küreselleşmenin de getirileri ile beraber teknoloji dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşmaya başlamış ve her […]

LOJİSTİK ALANINA BLOK ZİNCİRİ DESTEKLİ DEVRİMSEL ÇÖZÜMLER SUNAN YAKLAŞIM: Open Enterprise Logistics (OEL)

Küreselleşme ile birlikte teknolojinin inanılmaz bir hızla gelişmesi sonucunda dünyamızda sosyal, ekonomik, kültürel alanlar başta olmak üzere birçok değişiklik yaşanmaktadır. Özellikle internetin de yaşamımıza girmesi ile birlikte şirketler üretim, pazarlama, satış, tanıtım ve reklam gibi faaliyetlerini coğrafi sınırlarını aşarak küresel ölçeğe taşıyarak birbirleri ile rekabete dayalı bir yarışa girmişlerdir.   Yaşanan ekonomik gelişmeler ışığında iş dünyasının […]

VERİ DÜNYASINI DÜZENLEYECEK DEVRİMSEL YAKLAŞIM: DataBlockChain

Dünyamızdaki teknolojik gelişmelerle birlikte şirketler, işletmeler yatırımlarını dijital dünyaya ayak uyduracak şekilde yazılımlara, uygulamalara, yapay zeka ve nesnelerin interneti kavramları ile zenginleştirilmiş programlara kaydırmışlardır. Özellikle iş dünyasını rekabetin son noktasına getiren bu gelişmelerle birlikte hammadde temininden üretime, mal ve hizmet satımından reklam, pazarlama ve müşteri ile ilişkilere kadar her aşamada teknoloji kullanılmaktadır. Ancak şirketlerin karlılıklarını […]

REKLAM SEKTÖRÜNDEKİ PROBLEMLERE BLOK ZİNCİRİ DESTEKLİ DEVRİMSEL ÇÖZÜM: UBEX

  Teknolojik gelişmeler sonucunda dünyamızdaki her alanda ve sektörde inanılmaz değişimler yaşanmaktadır. Artık dijitalleşen bilgi çağında internetin hayatımıza girmesi ile birlikte iş dünyası, finans piyasaları başta olmak üzere her iş ve işlem artık evrak ve dosyalar üzerinden bilgisayarlara taşınmıştır. Özellikle şirketler ve işletmeler yeni işgücü alımı yapmak yerine yatırımlarını dijital dünyaya kaydırmaktadır. Mal ve malzeme […]

Bilim İnsanının Emeğinin Karşılığını Verecek Devrimsel Yaklaşım: ORVIUM

Bilime destek insanlığa hizmettir bence. Bu hizmeti tüm zorluklara rağmen devam etmeye çalışan insanlar ise değerler üstü kıymete sahiptir. Küreselleşen dünyamızda artık bilimin yön vermediği alan ve mekân bulamayız. Dünyadaki devletler bilime verdikleri değer, kıymet ve kolaylık ölçüsünde gelişirler ve söz sahibi olurlar. Bilimsel çalışmalara çok kolay ulaşabildiğimiz bu zaman diliminde bilimsel çalışmalara yapılan desteğin […]

ZERO CARBON BLOK ZİNCİRİ SAYESİNDE ÇEVRESEL PROBLEMLERİ ÇÖZÜYOR

Dünyamız hızla sona doğru yaklaşıyor. Nereden mi anlıyoruz? Değişen ve gelişen dünyada baş döndürücü teknoloji bizi devamlı şaşırtırken aynı zamanda bu yenilikler çevremizi, ekosistemimizi, sağlığımızı etkilemekte. Hatta mevsimler üzerine de etki ederek iklim değişiklikleri de meydana getirmekte. Küresel ısınma dediğimiz bu problem bütün ülkeleri etkisine alarak adeta kara bir bulut gibi bizlerin üzerinde dolaşmayı sürdürmektedir. […]

Veri Üretiminde Devrim: Dataeum

Bazılarına göre yüzyılın petrolü, bazılarına göre ise çağımızın altını olan verilere günümüzde duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Teknolojinin gelişmesi, özellikle de internetin yaşamımıza girmesiyle birlikte yaşamımızdaki her an neredeyse dijital ortama taşınmıştır. Bilgi çağı da dediğimiz bu zaman diliminde doğumumuzdan itibaren bütün sağlık geçmişimiz, eğitim bilgilerimiz, trafik ve sigorta kayıtlarımız, araç tescil işlemlerimiz, evlilik, […]