Blok Zincir Teknolojisini Kullanılabilir ve Ölçeklenebilir Hale Getiren Devrim Niteliğinde Bir Platform: CARDSTACK

Giriş

Son yıllarda muhteşem bir yükseliş trendi yakalayan dijital para birimleri dünya ekonomisini giderek etkisi altına almaya başladı. Tüketicilerin harcama alışkanlıkları, satın alma yöntemleri ve dijital para birimlerindeki yeni gelişmeler ilerleyen günlerde onları vazgeçilmez kılacak gibi gözüküyor. Temel anlamda dijital para birimini, aslında “kripto para” diye tabir edilen bir takım şifrelemelerin ardına gizlenmiş, elde edilmesi son derece zor ve maliyetli matematiksel işlemlere bağlı sanal bir kavram olarak ifade etmek mümkün. Ancak, internetin gelişimi ile birlikte satın alma kararlarının giderek dijital platform yönüne ilerlemesi, yani parayı kullanma ve değerlendirme alışkanlıklarının giderek dijital dünyaya kayıyor olması, bu alanda ekonomik bir sistemin oluşmasına zemin hazırlamaya başladı. Ben de bu yazımda Cardstack adındaki blok zincirleri kitlesel pazar için kullanılabilir ve ölçeklenebilir yapan bir merkezileştirilmiş yeni bir yaklaşımdan bahsedeceğim. Daha detaylı bilgi için https://cardstack.attach.io adresini ziyaret edebilirsiniz.

Cardstack Nedir?

Cardstack, blok zincirleri kitlesel pazar için kullanılabilir ve ölçeklenebilir yapan, bugünün dijital süper güçlerine meydan okuyabilecek bir merkezileştirilmiş yazılım ekosistemi yaratan açık kaynaklı bir çerçeve ve fikir birliği protokolüdür.

Başka bir deyişle, yazılım yığınının her katında blok zincir için bir sıçrama yapan Cardstack, blok zincir teknolojisini kullanılabilir ve ölçeklenebilir hale getiren devrim niteliğinde bir deneyim katmandır; dijital devlere rakip olabilecek bir merkezileştirilmiş yazılım ekosistemi yaratır. Merkezileştirilmiş teknolojiler bizi silona zorlamakta ve yarattığımız değeri yakalamaktadır. Bitcoin gibi erken merkezden bağımsız teknoloji, blok zincirleme vaadini gösterir, ancak kötü niyetli insanlara da kazanç getirmiştir.

Cardstack’ın merkezden uzaklaştırma yaklaşımı, egemen kullanıcıların kendi merkezleri gibi hareket etmesini sağlar; böylece, farklı topolojilerin ağlarında çalışan uygulamalar ve hizmetler ile olan etkileşimler, kullanıcılar tarafından kontrol edilen bir yazılım yığını boyunca akar.

Bu alanda problemi oluşturan kavramlar başlıca:

 • App Store dönemi, yazılım özelliklerini bağımsız yerel uygulamalara dönüştürür; bu uygulamalar genellikle her biri ile iletişim kurmaz diğerleri ise kullanıcıların çalışma akışlarını oluşturmak için çakışan birden fazla özellik arasından seçim yapmalarını istemektedir.
 • Yazılım buluta taşırken, kullanıcılar buluta dayalı hizmet olarak yazılım (SaaS) ürünlerine yönelik birden çok aboneliği yönetmeli ve tüm gerekli özelliklerde maliyeti optimize etmek için doğru planı seçmelidir.
 • Blok zincirinin ve merkezi olmayan uygulamaların (dApps) ortaya çıkışı, kullanıcıların yazılım yığınını oluşturan işlevlerin her biri için hizmet simgelerini edinmesini ve yönetmesini istemek suretiyle durumu zorlaştırmıştır.

Cardstack’ın bu konudaki yaklaşımı ise;

Merkezi olmayan internetin deneyim katmanı olan dikey siloların yatay katmanlara yönlendirilmesi, yerel uygulamaların, bulut uygulamalarının ve blok zincirleme dApps’in yazılım çağının her yaklaşımının en iyi özelliklerini bir araya getiren gelecekteki bir yazılım yığını olmasını sağlar.
Ayrıca yine merkezi olmayan internetin deneyim katmanı blok zinciri, cihaz ve bulut bilgili kullanıcılar, ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için zaten cihazları, bulutları ve blok zincirleri boyunca birden fazla uygulamayla çalışmayı öğreniyorlar. İnsanın yaratıcılığı, teknolojiler arasında bırakılan boşlukları kapatmaya devam edecektir.

Cardstack’ın bu konudaki çözümü ise:

Merkezi olmayan internetin deneyim katmanı Cardstack, açık bir ekosistemde ademi merkezileştirilmiş teknolojilerin toplu pazar kabulünü yaşatırken, kullanıcıların kullandıkları (d) Apps’teki etkileşimlerini düzenlemesine yardımcı olan yeni bir deneyim katmanı oluşturuyor.

Kısaca orkestrasyona yeni yaklaşım, kullanıcıları merkeze koymalı ve onların kendi merkezleri gibi hareket etmesine izin vermelidir; böylece uygulamalar ve hizmetler ile olan etkileşimler, kullanıcılar tarafından kontrol edilen bir yazılım yığını yoluyla gerçekleşir.

Ayrıca adem-i merkezi internetin deneyim katmanı gerekli düzenleme, bir uygulamanın her bir durumunu ilgili bilgilerin görsel bir düzenlemesi olan “kart” a çevirerek ilgili kartların zincirlenmesi ile bir sonraki hareket akışını önermek suretiyle sezgisel hale getirilebilir.

Adem-i merkezi internetin deneyim katmanı kartların cephesinin ardında, yazılım ekosistemini merkezileştirme süreci, blok zincirler yerine geçmek için hazır olduğunda ortak bulut hizmetlerinin değiştirilmesine izin vererek parça parça yapılabilir.

Cardstack’ın Özellikleri

Cardstack ile son kullanıcılar, ayrı bulut abonelikleri veya hizmet belirteçleri karmaşasından endişe duymadan çoklu uygulamalardan veya dApps’lerden gelen özellikleri karıştırıp eşleştirebilir. Daha da heyecan verici olan şey: sistemin, kullanıcıların İnternet’in farklı katmanlarından gelen hizmetlere katılmaları için inanılmaz yeni iş akışları tasarlamasına olanak tanır; bu da merkezi bir dünyada mümkün olmazdı.

Bu buluş, Cardstack’in, genişletilebilir, gömülmüş, gömülmüş, zincirlenmiş, tetiklenmiş, sürümlenmiş, klonlanmış, onaylanmış, iptal edilmiş veya sonsuza dek kaydedilebilen, birimleri bir parça büyüklüğünde, kapsüllenmiş kartlar haline getiren birleşebilir tasarım paradigması ile mümkün hale getirilmiştir. Merkezi olmayan bir dünyada, verileriniz istediğiniz gibi ağa bağlı veya egemen olmalıdır.

Geliştiriciler, güçlü, kart tabanlı blokaj uygulamaları oluşturmak için kapsamlı bir SDK olan Cardstack Framework’ü kullanabilir. Modüler öykü ve keşif kapları kullanarak herhangi bir şey inşa edin. Birden fazla blok zincir ve bulutta veri ve değer aktarımını düzenleyen Cardstack Hub’u kullanarak özel iş akışları kolayca oluşturun. Aranabilir indeksler, gerçek zamanlı bildirimler, tek tip kullanıcı izinleri, esnek konteyner dağıtım ve daha pek çok şey gibi hazır işlevleri kullanın. Her şey genişletilebilir ve% 100 açık kaynaklıdır.

Bu ekosistem, Ethereum tabanlı bir ERC20 belirteci olan Cardstack Token (CARD) tarafından desteklenen akıllı sözleşmelerle yönetilir. CARD sadece eski bir kriptokeşiflik değildir: açık kaynak kodlu geliştiricilerin oldukça ödüllendirildiği, kullanıcıların kendi gereksinimlerine uyacak yazılım hizmetlerinin mükemmel karışımını kürlemek ve birleştirmek için izin verdiği sürdürülebilir bir pazar oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Bir kullanıcı CARD’ı kullandığında, ödül havuzuna girmeden önce kullanıcı ile seçilen uygulamalar arasında sorunsuz akıllı sözleşmeler oluşturur. Akıllı sözleşmeler tarafından izlenen anonimleştirilmiş kullanım verilerine dayanarak, toplanan simgeler daha sonra, topluluğun elindeki dinamik bir algoritmik ödeme ve yönetişim modeli uyarınca, uygulamanın yaratıcılarına ve katkıda bulunanlarına düzenli olarak dağıtılır.

Diğer kripto para birimleri gibi, CARD kullanıcıları işlemleri doğrulamak ve ücret kazanmak için madenciler olabilir. Ancak, madencileri işe yaramayan matematik problemlerini çözmeye zorlayan Bitcoin’den farklı olarak, Cardstack analitik madencileri, istenmeyen postaları çıkarırken kimin ne ödediğini ödüllendirme fonksiyonunu hesaplamaya yardım ederek sistemi adil ve esnek hale getiriyor. Analitik madencilerin sonuçları, analitik ispat denilen bir sıralama şemasında rekabet eder, bu yüzden ödül algoritmaları hiçbir zaman tek bir partinin kontrolü altında değildir.

Cardstuck’ın Avantajları

 • Son kullanıcılar için
 • Birden fazla dApps ve bulut uygulamalarını karıştırın ve eşleştirin
 • Cardstack Hub kullanarak şaşırtıcı yeni iş akışı ve uygulama kombinasyonları oluşturun
 • İhtiyacınız olan tüm hizmetler ile istinat anlaşmaları yapan bir belirteç (CST) kullanın
 • Kart tabanlı kullanıcı deneyimimizle verilerinizi egemen kılın veya herhangi bir yere kolayca ulaştırın
 • Fiat para birimiyle çabucak başlayın: hiçbir kripto uzmanlığı gerekmez
 • Geliştiriciler için
 • Güçlü, güzel, genişletilebilir uygulamalar oluşturmak için kapsamlı SDK’yı kullanın
 • Güçlü açılır işlevsellikten oluşan derin bir kütüphaneye erişin
 • Cardstack’in off-chain aggregation’ı kullanarak uygulama deneyiminizi geliştirin
 • Topluluk tarafından işletilen ödeme ve yönetişim algoritması tarafından adil bir şekilde ödenir.
 • Malzeme masraflarınız için geri ödeme alın.
 • Şeyleri% 100 açık kaynaklı tutun.
 • Analitik Madenciler İçin
 • Zenginliklerin adil bir şekilde dağılımını sağlayan topluluk tarafından yürütülen algoritmalara güç kazandırmanın faydalı çalışmalarını yapın
 • Sistemi aşırılık, kötü niyetli aktörler ve spam’den korumaya yardımcı olun
 • Eko sisteme geri alınabilir veya dolaşıma sokulabilen Kart Çubuğu Kartları şeklinde ücretlendirme yapın
 • Ödül işlevini kontrol eden tek tarafları engelleyen bir sıralama şeması yoluyla telafi edilmek

Cardstack Teknolojisi

Cardstack, yazılım yığınının her katında blok zincir için bir sıçrama — herkes için merkezi olmayan İnternet’in potansiyelini açan bir araç seti sağlıyor.

App Çerçevesi

Cardstack Framework, güçlü, tutarlı blokaj uygulamaları oluşturmak için kapsamlı bir SDK’dır. Temelde, birden fazla blok zincir ve bulut üzerinde veri ve değer aktarımını düzenleyen Cardstack Hub var.

Agreşasyon Protokolü

Cardstack-powered dApps, dApps’e, ödemeleri toplu hale getirme, oy sayma ve iyi işe ödül verme gibi geniş kullanıcı ağlarını düzenlemek için karmaşık hesaplamalar yapma gücünü veren Tally protokolüne dokunabilir.

Ekosistem Token

Geliştiriciler, Cardstack tabanlı toplulukları adil ödüllendirmek için tasarlanmış Ethereum tabanlı bir ERC20 simgesi olan Cardstack Token (CST) tarafından desteklenen akıllı sözleşmeler yoluyla Cardstack tabanlı uygulamaları para kazanabilirler.

Cardstack Token Tanıtılması

Kripto ekonomisi tarafından desteklenen açık kaynak kodu üzerine kurulmuş sürdürülebilir bir yazılım pazarına doğru küresel bir hareket için bir katalizördür. Cardstack Token ile ilgili ayrıntılar son gözden geçirme incelemesinin altındadır ve kısa süre içinde yayınlanacaktır. Bu, ön ayırma kriterleri ve kalabalık bağış toplama mekanizması hakkında bilgi içerir.

Takım

 • Aşağıda bu projenin değerli ekibini ve değerli tecrübelerini bulmanız mümkündür. Daha detaylı bilgi için beyaz kağıdı okuyabilirsisniz. (https://cardstack.com/whitepaper-pdf)
 • CHRIS TSE

Kurucu ve Ürün Kart Kartı Projesi Başkanı • Kurucu Ortaklar, Monegraph & Dot Blockchain Media • Daha önce: Ar-Ge Başkanlığı, McGraw-Hill E-Labs; Dir. Yenilik, İş Dünyası • Columbia Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri BSc

 • ED FAULKNER

Lider Geliştirici, Kart Çubuğu Projesi • Külçe Çekirdek Ekip Üyesi • Sıvı Ateş Creatoru • Daha önce: MIT Media Lab; Akamai • MIT’de Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisansı

 • HASSAN ABDEL-RAHMAN

Sr. Blockchain Geliştirici, Cardstack Projesi ve Monegraf • Daha önce: McGraw-Hill Eğitimi; Sun Microsystems • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri BSc, Colorado School of Mines

 • JUSTIN THONG

Veri Bilimcisi, Kart Yığını Projesi • “Orantılı Atıf ve Tahsis Modeli” başlıklı yazarın yazısı • Matematikte Matematik (Birinci Sınıf Onur), St. Andrews Üniversitesi

 • KEN ROSSI

Kurşun UX, Kart Çubuğu Projesi • Daha önce: USTA / US Açık Yaratıcı Yönetmen • BA, John Jay Koleji, New York City Üniversitesi

 • CHRIS GARDELLA

Lead Designer, Cardstack Projesi, Monegraph & Dot Blockchain Müzik • Daha önce: Huge; R / GA; Alan 17; Apple • Grafik Tasarım BA, Michigan Üniversitesi

 • WILL BAGBY

Sr. Developer, Cardstack Project & Monegraph • Daha önce: Bloomberg L.P. • New York City Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri BSc

 • AARON SİKES

Sr. Geliştirici, Cardstack Projesi • Daha önce: Tersane; MOTU; Hubspot; HedgeServ

 • ISLA BELL MURRAY

Etkileşim Tasarımcısı ve Yapımcısı, Cardstack Projesi • Daha önce: Koşuşturma; Kalın İtalik; Bulma • Edinburgh Üniversitesi, Psikoloji BSc

 • VENKAT DINAVAHI

Katkıda bulunan Geliştirici, Cardstack Projesi • Daha önce: Coderly; WhoWentOut • Yönetim Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisansı, Stanford Üniversitesi; Bilgisayar Mühendisliği BSc, University of Maryland

 • ALEX SPELLER

Katkıda bulunan Geliştirici, Cardstack Projesi • Daha önce: Doğal Yayın Grubu • Birmingham Üniversitesi Bilimsel Zeka ve Bilgisayar Bilimleri BSc

 • MAXIMILLIAN KIRCHOFF

Etkileşim Tasarımcısı ve Yapımcısı, Cardstack Projesi • Daha önce: ADP; Google; Kalın İtalik

 • BALINT ERDI

Katkıda bulunan Geliştirici, Cardstack Projesi • Ember’le Rock and Roll Yazarı • Budapeşte Teknoloji Üniversitesi ve İktisat Üniversitesi Bilgi Teknolojisi Yüksek Lisansı

 • STEVE BOBROV

Sr QA Mühendisi, Kart Çubuğu Projesi • Daha önce: BusinessWeek; Bear Stearns; Citigroup • Bilgisayar Bilimleri ve Psikolojisi alanında Lisans, Stony Brook Üniversitesi

 • KATRIN NUSSHOLD

Kart Çubuğu Projesi • Daha önce: Pluto Vermögensverwaltung GmbH • Üniversite Üniversitesinde İngilizce, MA; İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında BA, Columbia Üniversitesi

 • JACQUELINE THONG

Operasyon Müdürü, Kart Yığını Projesi • Daha önce: Vestadia International; Advisoray • Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve İktisat BA

 • ANNE WRIGHT

Etkinlik Yapan, Cardstack Canlı • Daha Önce: Dünya Kadınları Medya / Tina Brown Canlı Medya; NBA Eğlence • Middlebury Koleji Antik Tarih BA

Referanslar

Daha detaylı bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

goraset: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=158678

Did you like this?
Tip criptoturk with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to criptoturk

Scan to Donate Bitcoin to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to criptoturk

Scan to Donate Bitcoin Cash to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to criptoturk

Scan to Donate Ethereum to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to criptoturk

Scan to Donate Litecoin to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to criptoturk

Scan to Donate Monero to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to criptoturk

Scan to Donate ZCash to criptoturk
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Yazar: criptoturk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir